* Inleiding

* Rietberg in Nederland vr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

Albergen
 
Albergen is een dorp in de Overijsselse gemeente Tubbergen. Albergen telt ongeveer 3500 inwoners. Het dorp is zeven kilometer ten oosten van Almelo gelegen aan de N349.
In het dorp zijn een school, de R.K. Basisschool Kadoes en een R.K. parochiekerk de St. Pancratiuskerk gelegen.
Het dorp staat al sinds de 15e eeuw in de geschiedenisboeken vermeld, dankzij het St. Antoniusklooster. Dit klooster heeft op de plek gestaan van de huidige St.-Pancratiuskerk. Johannes van Lochum, prior van dit klooster, schreef er tussen 1520 en 1525 zijn kroniek, welke in 1995  in een Nederlandse vertaling werd uitgebracht.
Albergen ligt te midden van de Twentse natuur. Karakteristieke houtwallen en glooiende esgronden bepalen het beeld aan met name de noordkant van het dorp, terwijl het kanaal Almelo-Nordhorn aan de zuidkant het dorp begrenst.
Zie: www.nl.wikepedia.org
 
"De boerderij, Broekzijdeweg 5, nu bewoond door de familie Oude Lenferink wordt onder de naam Erve Reetberg of Reedberg (Rietberg) al in oude documenten uit 1451 genoemd; eveneens in stukken uit 1475, toen het klooster Albergen aan zijn grote bloeiperiode begon. In het Verpondingsregister uit 1601 en in een veetellingslijst uit 1602 komt het erve Reetberg ook voor.
In het laatste geval wordt alleen het kleinste landbouwhuisdier genoemd. Het Erve Reetberg bezat toen: 1 immen. En bijenkorf dus. Geen wonder, dat het bedrijfje in 1675 voorkomt op de lijst van Paupers (armen). Dat was overigens met veel meer boerderijen in Albergen het geval.
Achter het erve strekte zich het grootste hooilandencomplex van de marke Albergen uit, het Rietgoor genoemd.
Van de bewoners vinden we het eerste huwelijk geregistreerd op 6 juni 1693. Joannes Reedberg trouwde toen met Joanna Janzen. En van hun kinderen, Hermanus, trouwde in 1720 of daaromtrent met Joanna Mulders. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Daarvan zou zoon Joannes, geboren in oktober 1723 de boerderij overnemen. Hij trouwde in 1752 met Gertruida Hermeling. Een zoon uit dit huwelijk, Jan Hendrik, geboren op 26 januari 1758, trouwde op 22 februari 1803 met Everdina Thyhuis of Tenniglo. Ze was de op 19 augustus 1782 geboren dochter van Antonie Tenniglo en Maria Tyhuis van de boerenplaats, waar later de cichoreifabriek Rpke/Eenhuis uit voort zou komen. Bruid en bruidegom waren nog verre familie van elkaar. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. De kinderen groeiden op in de roerige tijd van de Franse bezetting (1795-1813).
De boerderij was toen eigendom van de Van Beverfoorde's van het Weemselo. Tot het bedrijf hoorde ruim 11 hectare cultuurgrond en de veebezetting bestond uit: twee paarden, een veulen, 45 schapen en lammeren, een stier, vier koeien, drie vaarzen en 5 kalveren. Geen onaanzienlijk bedrijf voor die tijd.
Jan Hendrik Reedberg overleed op 28 maart 1825, op 67-jarige leeftijd. Zoals de meeste Twentse boeren rond 1800 - voorheen waren vrijwel allen pachter - was hij inmiddels eigenaar geworden van zijn bedrijf. Zijn weduwe, Everdina, trouwde niet opnieuw, maar bleek het mannelijk gezelschap niet te schuwen, want op 15 mei 1827 kreeg ze nog een zoon. Dit kind, Jannes, is later aangenomen door Joannes Willighuis of Scholten.
Van de Reedbergs nam de op 16 juli 1810 geboren Maria Geertruida het bedrijf over. Ze trouwde op 24 oktober 1845 met de 42-jarige Gerardus Leeuwrik, zoon van Jan Leeuwrik en Janna van de Hulst.
Maria had toen trouwens al een zoon. Die was geboren op 7 september 1845, dus kort voor de trouwpartij. Ze had de kraamweken nog maar nauwelijks achter de rug, toen ze in het huwelijk trad. Gerardus erkende het kind bij hun huwelijk. Hij was overigens ten tijde van de geboorte niet in de nabijheid van zijn latere bruid, want de aangifte op het gemeentehuis werd gedaan door de 33-jarige vroedmeester Heinrich Wiechman.
Men zou dan verwachten dat dit huwelijk rijk gezegend zou worden met kinderen. Dat is niet het geval geweest. Er werden verder geen kinderen meer geboren en de enige zoon, Joannes, trouwde op 16 september 1873 met Maria Leuskamp, de 41-jarige dochter van Hermanus Leuskamp en Gertruida ten Thij. Uit dit huwelijk werd n kind geboren, een meisje: Gesina. Het kwam op 11 januari 1877 ter wereld.
Enkele jaren later, in 1883, zou de boerderij tot op de grond toe afbranden, om vervolgens, op dezelfde plaats, te worden herbouwd.
Gesina trouwde op 21 augustus 1901 met de 29-jarige timmerman Joannes Lohuis. De bruidegom was een zoon van Hermanus Lohuis en Helena Groeneveld. Hij zou later als "Loo-jens" door het leven gaan. Op het erve Reedberg zijn uit dit huwelijk drie kinderen geboren. In 1908 verhuisde het gezin naar het ouderlijk huis van "Loo-jens", waar nog eens drie kinderen het levenslicht zagen.
Inmiddels had men het erve Reedberg verkocht. Nieuwe bewoners van de boerderij werden Joannes Oude Lenferink en zijn vrouw Gesina Heethuis, beiden afkomstig uit Fleringen. Zij kregen zeven kinderen, die op het erve Reedberg opgroeiden. Nog altijd wonen nazaten van Oude Lenferink op de boerderij aan de Broekzijdeweg".
 
Bovenstaand verhaal over boerderij "De Rietberg" is afkomstig van de heer J.G. Klaassen uit Albergen (ontvangen in september 1997). Van zijn hand is in 2000 het boek "De huizen van Albergen en hun bewoners" verschenen. 
 
Voor zover bekend bestaat er geen relatie met de familie Rietberg op boerderij Rietberg te Albergen en andere families Rietberg in Nederland.