* Inleiding

* Rietberg in Nederland vůůr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

Een poging ........
 
Voor zover mij bekend, is er tot nu toe nog nooit een (deel)genealogie betreffende de Rietberg's in de Achterhoek gepubliceerd.
Aangezien ik de laatste jaren een groot aantal gegevens verzameld heb door te zoeken op internet (o.m. www.genealogiedomein.nl) en door archiefonderzoek (Achterhoeks Archief te Doetinchem) heb ik een poging gewaagd.
Om meer duidelijkheid te brengen in de wirwar van gegevens plaats ik een viertal genealogieŽn betreffende de Rietberg's in de Achterhoek op deze website. Deze verdeling maakt het zoeken naar een bepaalde naam niet gemakkelijker, maar is toch gebruikt om de onderlinge relatie tussen de families Rietberg te verduidelijken.
Aangezien voor 1700 de naam Rietberg verschillende keren in de archieven opduikt, is gekozen om deze vermeldingen in een apart hoofdstuk op te nemen. Ook al omdat niet duidelijk is in welke relatie deze namen staan tot de twee families Rietberg waarvan heden ten dage nog nakomelingen in de Achterhoek wonen.
Verder is in een apart hoofdstuk een aantal personen vermeld waarvan niet duidelijk is waar deze (eventueel) te plaatsen zijn in een van de vier genealogieŽn.
 
Correctie's en/of aanvullingen worden zeer op prijs gesteld.
Begin 2014 zijn mijn gegevens aangevuld door Anton Stortelder uit Meppel.