* Inleiding

* Rietberg in Nederland vr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

De Rooms-Katholieke familie Rietberg
 
De meeste Rietbergs die men in Zwolle en omgeving aantreft in de archieven behoren tot de Nederduits Gereformeerde Kerk. De hier beschreven familie Rietberg is hierop een uitzondering.
Dit voornamelijk Rooms-Katholieke geslacht Rietberg heeft als stamvader Menso Gerrits op de Meyberg, zoon van Gerrit Rutgers op de Mars en Aaltien Mensen. Hij is aanvankelijk gehuwd met Jenneken Hendriks Rietberg, dochter van Hendrick Hermsen Rietbergh en Anneken Rengers. Na haar overlijden is hij getrouwd met Phijgje Jansen, dochter van Jan Wijnolts Krommendijk en Henrickjen Arents.
De in totaal 9 kinderen uit beide huwelijk worden Rietberg genoemd en zo ontstaat er een afzonderlijke familie Rietberg en staat bekend als de Rooms-katholieke familie Rietberg uit de omgeving van Zwolle.
Deze familie Rietberg lijkt in mannelijke lijn te zijn uitgestorven, maar volgens Van Dooren en Rientjes bestaat hierover geen volledige duidelijkheid.
 
Voor meer informatie over deze familie Rietberg verwijs ik gaarne naar het arikel  'De Rooms-Katholieke familie Rietberg' van B. van Dooren en G.J.A. Rientjes in het genealogisch tijdschrift 'De Nederlandsche Leeuw', 119 (2002) nr. 3-4, kolom 118- 139.
 
Alhoewel deze genealogie met grote zorgvuldigheid is samengesteld .................
Ook kunnen 'nieuwe' gegevens wijzigingen in deze genealogie veroorzaken.
 
 
Generatie I    
 
I
Menso Gerrits Meiberg, alias Crommendijk, wonende te Wijhe, overleden na 24 mei 1694,
zv. Gerrit Rutgers op de Mars en Aaltien Mensen.
Hij is getrouwd (1) met Jenneken Hendriks Rietberg, dv. Hendrik Hermsen Rietbergh
en Anneken Rengers.
Uit dit huwelijk (1):
1 Gerrit Mensen Rietbergh,        volgt onder II-a.
2 Hendrik Mensen Rietberg,       volgt onder II-b.
 
Hij (Menso Gerrits Mejberg) is getrouwd (2) op 3 februari 1661 te Windesheim met Phijghje Jansen,
overleden na 24 juli 1695, dv. Jan Wijnolts Krommendijk en Henrickjen Arents.
Uit dit huwelijk (2):
3 Rutger Mensen Rietberg, geboren te Windesheim  voor 1659, volgt onder II-c.
4 Arent Rietberg, afkomstig uit Wijhe, geboren rond 1680, volgt onder II-d.
5 Jennechien Mense Rietberg, overleden na 17 mei 1719.
        Zij is getrouwd op 27 juni 1691 te Windesheim met Jan Teunissen Kappert,
        overleden na 30 oktober 1719, zv. Teunis Berents Cappert en Dirckjen Hessels.
6 Hendrine Mense Rietberg.
        Zij is getrouwd 15 februari 1696 te Windesheim met Wychman Gerrits,
        gedoopt te Windesheim op 25 april 1670, begraven aldaar op 8 april 1734,
        zoon van Gerrit Dercksen en Merrichjen Egberts in de Nientap.
        Hij (Wychman Gerrits) hertrouwt op12 oktober 1700 te Windesheim
        met Hendryna Teunissen Schrijver en op 3 april 1729 met Wijntje van Marle.
7 Jannes Mensen Rietberg,         volgt onder II-e.
8 Jacob Mensen Rietberg,           volgt onder II-f.
9 Egbert Rietberg, vermeld in 1714.
 
 
 
Generatie II
 
II-a
Gerrit Mensen Rietbergh, bakker, afkomstig uit Herxen, wonende te Zwolle,
overleden aldaar op 24 juni 1713, zv. Menso Gerrits Meijbergh (I) en Jannigje Henricks Rietbergh.
Hij is getrouwd te Zwolle op 17 mei 1685 met Lutgert (Lucretia) Meilinck,
begraven te Zwolle op 9 april 1711, dv. van Jan Meilinck en Fennigje Jans van Hengele.
Uit dit huwelijk:
1 Bernardus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 10 december 1685,
        overleden voor 4 november 1688.
2 Joannes Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 8 mei 1687
3 Bernardus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 4 november 1688,
        overleden na 21 februari 1711.
4 Femina Maria Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 30 maart 1690,
        overleden voor 22 april 1693.
5 Joannes Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 12 november 1691.
6 Faemina Maria Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 22 april 1693.
7 Joanna Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle  op 24 juli 1695, overleden aldaar op 16 april 1728.
        Zij is vermoedelijk getrouwd te Zwolle op 25 juni 1716 te Zwolle (ondertrouw, Amsterdam 5 juni 1716)
        met Kornelis Ignatius Borre, afkomstig uit Amsterdam, begraven te Zwolle op 4 februari 1737.
        Hij is hertrouwd te Zwolle op 19 juni 1729 met Antonia Wijten.
        Uit dit huwelijk (1):
        1 Joannes Borre, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 2 april 1717.
        2 Lucretia Borre, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 18 november 1718.
        3 Franciscus Borre, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 24 november 1719.
        4 Kind Borre, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 28 maart 1722.
        5 Johannes Borre, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 6 juni 1723.
8 Petrus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 7 juni 1698, overleden na 21 februari 1711.
9 Joannes Clemens Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 24 juni 1700.
10 Clemens Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 11 januari 1702,
        mogelijk overleden 23 mei 1714.
11 Henricus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 15 maart 1704,
        overleden voor 23 april 1707.
12 Henricus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 23 april 1707,
       overleden na 16 september 1732.
 
 
II-b
Hendrik Mensen Rietberg, woont op de Es onder Wegterholt (1708 en ca. 1710) en
op het Sandt onder Zwolle (1721), overleden op 25 november 1721,
zv. Menso Gerrits Meijbergh (I) en Jannigje Henricks Rietbergh.
Hij is getrouwd met Asseltje Hendriks, overleden (bediend 7 juni 1725),
waarschijnlijk dv. Hendrick Willems Stuivenberg en Bijke Roelofs.
Uit dit huwelijk:
1 Willemine Hendriks Rietberg, gedoopt op 22 mei 1701 te Wijhe, begraven te Kampen op 27 december 1760.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 16 maart 1733 met Arent Peters Smit, gedoopt te Zwolle op 30 september
        1688 (Geref.), begraven te Kampen op 2 januari 1751, zv. Peter Smit en Aaltje Arents.
        Hij (Arent Peters Smit) was eerder getrouwd te Zwolle op 23 april 1711 met Elisabeth Peters;
        op 25 april 1713 te Zwolle met Klasien Peters en op 5 maart 1719 eveneens te Zwolle
        met Berentien Berents.
        Uit dit huwelijk:
        1 Assele Peters, gedoopt te Zwolle op 13 februari 1733.
2 Begga (Bijke) Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 14 juni 1714.
3 Clement Rietberg, overleden (bediend) op 22 mei 1725.
4 Hendrina Rietberg, overleden na 12 mei 1747.
        Zij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 7 november 1725 met Jan Alberts.
5 Roelof Hendriks Rietberg,              volgt onder III-a.
6 Jannes Hendriks Rietberg,             volgt onder III-b.
 
 
II-c
Rutger Mensen Rietberg, overleden (bediend op 30 april 1720),
zv. Menso Gerrits Meijbergh (I) en Fye Jans.
Hij is getrouwd te Windesheim op 1 maart 1696 en in de R.K. kerk te Zwolle op 2 oktober 1697
met Judith Jansen, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 25 september 1662,
dv. Jan Hendricks Winolts en Mechtelt Roelofs.
Zij (Judith Jansen) was eerder getrouwd te Hattem op 29 oktober 1682 met Egbert van Werven,
zv. Hendrick van Werven.
Uit dit huwelijk:
1 Mense Rietberg,                           volgt onder III-c.
2 Egbertien Rutgers Rietberg, gedoopt te Windesheim  op 5 mei 1701,
        begraven (overluid, Windesheim 21 november 1762.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 11 mei 1722 met Jan Arent Rutgers Disselhof, landbouwer,
        gedoopt te Wijhe  op 11 maart 1687, begraven (overluid, Windesheim  30 juni 1752),
        zv. Rutger Jansen op de Dijstelhof en Grietien Arends.
        Hij (Jan Arent Rutgers Disselhof) was eerder getrouwd te Zwolle op 18 november 1714
        met Geertien Gerrits, weduwe van Jan Derx Snel.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gerrit Dijsselhof, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 25 april 1723.
        2 Judith Jansen Dijsselhof, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 17 december 1724.
        3 Rutger Disselhof, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 24 juli 1727.
        4 Rutger Disselhof, gedoopt (Geref.) op 4 september 1729.
        5 Jan Disselhof, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 3 juli 1732.
        6 Margrieta Diesselhoff, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 20 oktober 1735.
        7 Grietien Dijsselhof, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 28 november 1736.
        8 Grietien Dijsselhof, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 14 december 1742.
        9 Hendrik Dijsselhof, gedoopt (Geref.) te Zwolle op 20 februari 1744.
 
 
II-d
Arent Rietberg, overleden op 14 juli 1725 te Zwolle, zv. Menso Gerrits Meijbergh (I) en Fye Jans.
Hij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 8 januari 1701 en op 28 januari 1701  in de R.K. kerk met
Anna Maria Derks van der Linden, overleden te Zwolle op 8 september 1722,
dv. Derck Claesz. van der Linden en Derckien Hendricks van Ringen.
Uit dit huwelijk:
1 Sophia Rietberg, gedoopt (R.K) te Zwolle op 24 januari 1702.
2 Derk (Theodorus) Rietberg,           volgt onder III-d.
3 Clemens Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 9 november 1705.
        Hij is vermoedelijk getrouwd te Windesheim op 24 november 1726 (ondertrouw te Zwolle op 11 oktober)
        met Willemina van den Mars, gedoopt te Vorchten (Gld.) op 20 november 1698,
        dv. Hermen Hermsen ter Mars en Grietjen Arents Vlieck.
4 Sophia Rietberg, gedoopt te Zwolle (R.K.) op 9 januari 1710, overleden na 10 augustus 1749.
        Zij is getrouwd (1) te Windesheim  op 24 januari 1729 en op 29 januari in de R.K. kerk
        met Antoni Schoorlemmer, zv. Derk Jochems Schoorlemmer en Willemina Wassinck.
        Uit dit huwelijk:
        1 Aleida Schoorlemmer, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 12 september 1729.
        2 Anna Schoorlemmer, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 3/8 augustus 1731.
        3 Arnolda Schoorlemmer, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 21 februari 1733 .
        4 Susanne Maria Schoorlemmer, geboren te Zwolle op 9 oktober 1736.
        5 Wilhelmus Schoorlemmer, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 14 oktober 1740.
 
        Zij (Sophia Rietberg) is getrouwd (2) op 20 januari 1749 te Zwolle met Alexander Fraser,
        korporaal onder Aylva.
        Uit dit huwelijk:
        6 Jacob Fraser, gedoopt te Zwolle op 10 augustus 1749.
 
Hij (Arent Rietberg) is getrouwd (2) te Zwolle op 21 november 1723 met Johanna Hel(len)doorn,
begraven aldaar op 10 februari 1755.
Zij (Johanna Hel(len)doorn) is hertrouwd (R.K.) te Zwolle Jannes Ignatius Russevelt.
 
 
II-e
Jannes Mensen Rietberg, overleden voor 15 november 1696,
zv. Menso Gerrits Meijbergh (I) en Fye Jans.
Hij is getrouwd met Geesien Alberts, begraven (overluid, Windesheim 15 november 1735).
Zij (Geesien Alberts) is hertrouwd te Windesheim  op 13 november 1697 met Hermannus Paulus Splinter.
Zij trouwt (voor de derde keer) op 7 september 1710 met Jan Rutgers (na zijn huwelijk Krommendijk).
Uit dit huwelijk:
1 Sophia (Fye) Jansen [Rietberg], gedoopt te Windesheim op 15 november 1696 ("vader overleden").
 
 
II-f
Jacob Mensen Rietberg, bakker, afkomstig uit Herxen, begraven op 30 maart 1741 te Zwolle,
zv. Menso Gerrits Meijbergh (I) en Fye Jans.
Hij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 9 mei 1697 met Willemina van Hamel,
begraven te Amsterdam op 14 november 1751,
dv. Jan Janssen van Hamel en Geertruid Hendriks Eldrink.
Uit dit huwelijk:
1 Clemens Rietberg,                 volgt onder III-e.
2 Joannes Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 1 oktober 1699,
        begraven aldaar op 19 december 1704 of 20 januari 1705 (?).
3 Sophia Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 13 december 1700, begraven aldaar op 9 februari 1729.
        Zij is getrouwd te Windesheim  op 8 juni 1727 met Hendrik Jan Dijkhuizen,
        vermoedelijk gedoopt (R.K.) te Zwolle op 23 januari 1701, begraven aldaar op 29 september 1747,
        zv. Herman Dijkhuizen en Anna Wilmina Fliers.
        Hij (Hendrik Jan Dijkhuizen) is in 1734 hertrouwd met (Anna) Maria Klumpers.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hermannus Dijkhuizen, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 21 april 1728.
4 Henrica Maria (Hendrina) Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 8 september 1702.
        Zij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 11 juni 1728 met Harmannus Kragt, slager,
        gedoopt op 21 augustus 1701, overleden na 30 oktober 1774,
        zv. Claas Kragt en Lysabeth Magerius.
        Uit dit huwelijk:
        1 Clasina Elisabeth Kragt, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 14 juli 1729.
        2 Sophia Kragt, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 14 januari 1731.
        3 Jacobus Kragt, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 28 oktober 1732.
        4 Claas Kragt, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 5 augustus 1735.
        5 Jannes Kragt, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 13 april 1738.
        6 Maria Geertruid Kragt, geboren te Zwolle op 9 oktober 1739.
        7 Maria Gertrudis Kragt, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 8 oktober 1740.
        8 Gerardus Henricus Kragt, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 9 februari 1742.
        9 Nicolaas Kragt, gedoopt te Zwolle op 24 april 1744.
5 Maria Gertrudis Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 17 november 1704,
        overleden voor 6 april 1708.
6 Henricus Rietberg, gedoopt te Zwolle op 23 maart 1706.
7 Maria Geertruydis Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 6 april 1708,
        begraven te Amsterdam op 22 maart 1744.
        Zij is getrouwd (ondertrouw, Amsterdam 19 december 1738) met Jacob Hofscholten, weduwnaar
        van Elisabeth Sluijter, afkomstig uit Freenen, wonende te Amsterdam.
8 Aleijdis Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 4 september 1709,
        vermoedelijk begraven te Zwolle op 18 oktober 1709.
9 Aleijdis Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 20 maart 1711, begraven te Amsterdam op 14 november 1751.
        Zij is getrouwd (ondertrouw, Amsterdam 16 oktober 1750) met Jacobus de Vos, geboren rond 1717.
        Hij (Jacobus de Vos) is later gehuwd met Hillegonda Marsman.
10 Gerarda Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 14 oktober 1713,
        vermoedelijk begraven te Zwolle op 17 februari 1791.
        Zij is  getrouwd (ondertrouw, Amsterdam 10 juli 1744) met Pieter Settelbrink, afkomstig uit Groenlo,
        geboren rond 1717, wonende te Amsterdam.
11 Gerardus Johannes Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 2 februari 1716,
        vermoedelijk begraven aldaar op 18 april 1716.
12 Joannes Wilhelmus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 11 september 1718,
        vermoedelijk begraven te Zwolle op 3 oktober 1718.
 
 
 
Generatie III
 
III-a
Roelof Hendriks Rietberg, begraven te Zwolle op 25 april 1741,
zv. Hendrik Mensen Rietberg (II-b) en Asseltje Hendriks.
Hij is getrouwd te Zwolle op 1 maart 1730 met Bijgien Teunis, gedoopt te Zwolle op 1 april 1704,
dv. Teunis Berents en Willemtje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1 Henricus Rijtberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 18 mei 1732.
2 Wilmina Roelofs, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 25 juli 1735.
3 Antonius Roelofs, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 3 november 1737.
4 Asje Roelofs, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 2 maart 1740.
 
 
III-b
Jannes Hendriks Rietberg, geboren te Wijhe, landbouwer, overleden (overluid, Windesheim 6 juli 1762),
zv. Hendrik Mensen Rietberg (II-b) en Asseltje Hendriks.
Hij is getrouwd te Zwolle op 16 mei 1734 met Geesje Dirks, overleden (overluid, Zwollerkerspel 19 april 1776).
Uit dit huwelijk:
1 Janna Rietberg, gedoopt  (R.K.) te Zwolle op 3 maart 1735, overleden te Dieze (Zwolle) op 2 februari 1814.
        Zij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 28 april 1768 met Gerrit Lucassen Wolthaar alias Reuvecamp,
        weduwnaar, overleden  te Dieze op 1 december 1812.
        Hij Gerrit Lucassen Wolthaar) is hertrouwd te Zwolle op 23 april 1753 met Judith Mense Rietberg,
        (zie III-c-1).
        Uit dit huwelijk:
        1 Gesina Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 20/23 februari 1769.
        2 Jannes Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 4/18 juni 1770.
        3 Jannes Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 20 juli/12 augustus 1771.
        4 Lucas Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 12 oktober 1772.
        5 Rutger Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 11/16 mei 1774.
        6 Hermannus Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 14 juni 1777.
2 Asse Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 13 augustus 1736, overleden voor 1749.
3 Hindrik Rietberg, gedoopt (R.K.)  te Zwolle op 4 mei 1738, overleden voor 1749.
4 Jan Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 26 januari 1740, overleden voor 1749.
5 Gerrit Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 3 november 1741,
        overleden te Zwollerkerspel op 4 janauri 1815.
6 Derk Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 31 juli 1743, overleden voor 1749.
7 Rotgerus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 27 juli 1745, overleden voor 1749.
8 Asella (Ursula) Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 12 mei 1747,
        overleden te "Wheele in Cleefsland" rond 1797.
        Zij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 10 november 1776 met Willem Joseph Schoorlemmer,
        koperslager, brandspuitmeester en soldaat, geboren te Zwolle op 19 augustus 1744,
        overleden te "Bricanen bij Engeland" op 5 januari 1795,
        zv. Jan Schoorlemmer en Aleida de Roos.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gesina Alida Schoorlemmer, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 16 november 1778.
        2 Johanna Schoorlemmer, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 13 januari 1780.
        3 Joannes Schoorlemmer, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 19/20 juni 1781.
        4 Hermannus Franciscus Schoorlemmer, geboren te Zwolle op 13 februari 1783.
          Hij erft een boerderij (nu Restaurant 'De Handschoen' te Zwolle (www.dehandschoen.nl )
          van zijn oom Gerrit Rietberg (zie III-b-5) en diens zus Hendrikje Rietberg (zie III-b-9).
9 Hendrica Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 4 april 1749,
        overleden te Zwollerkerspel op 7 maart 1817.
 
                                             
                                                       Restaurant 'De Handschoen' te Zwolle
 
                                                                
III-c
Mense Rietberg, landbouwer,  mogelijk gedoopt te Windesheim op 17 april 1698,
begraven aldaar op 31 december 1754, zv. Rutger Mensen Rietberg (II-c) en Judith Jansen.
Hij is getrouwd te Zwolle op 15 juni 1722 met Egbertjen Herms alias Splinters, gedoopt op 1 september 1701,
overleden (mogelijk overluid, Windesheim 14 november 1742),
dv. van Hermannus Pouwels Splinter en Geesjen Alberts.
Uit dit huwelijk:
1 Judith Rietberg, j.d. te Windesheim.
        Zij is getrouwd (1) te Windesheim en Zwolle (R.K) op 12 april 1751 met (Jan) Harmannus Harms,
        gedoopt (R.K.) te Zwolle op 2 januari 1713, begraven aldaar op 18 januari 1752,
        zv. Harmen Jans en Maria Gerrits.
        Zij (Judith Rietberg) is getrouwd (2) te Zwolle (R.K.) op 23 april 1753 met Gerrit Lucassen Wolthaar,
        geboren te Raalte rond 1725.
        Hij (Gerrit Lucassen Wolthaar) hertrouwt (R.K.) te Zwolle op 28 april 1768 met Janna Rietberg,
        gedoopt te Zwolle op 3 maart 1735, (zie III-b-1).
        Uit dit huwelijk (2):
        1 Lucas Gerardus Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 30 januari 1758.
        2 Eberdina Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 8/10 september 1760.
        3 Clemens Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 1/8 januari 1762.
        4 Lucas Wolthaar, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 3/14 juni 1763.
        5 Franciscus Xaverius Wolthaar, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 3 december 1764.
2 Hermanna Sophia Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 26 februari 1726,
        overleden voor 12 december 1730.
3 Guesina Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 18 april 1728, overleden voor 10 juli 1729.
4 Gesina Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 10 juli 1729, overleden voor 4 februari 1732.
5 Hermanna Sophia Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle  op 12 december 1730,
        overleden (overluid, Windesheim  op 13 mei 1772).
        Zij is getrouwd te Raalte op 7 november 1763 (ondertrouw Windesheim 6 november)
        met haar oom Hendrik Jans Krommendijk, overleden (overluid, Windesheim 23 oktober 1786).
        Hij was eerder getrouwd te Windesheim op 25 december 1746 met Alberta Sophia Jansen,
        gedoopt (R.K.) te Zwolle op 14 januari 1718, overleden (overluid, Windesheim 3 mei 1757),
        dv. Jan Rutgers op de Crommendijk en Geesjen Alberts.
        Hij is voor de derde keer getrouwd te Wijhe op 19 mei 1776
        met (Maria) Catharina (Caatje) Cornelissen Ketelaar.
6 Gesina Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 4 februari 1732, overleden voor 27 maart 1734.
7 Lutgerus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 7 maart 1733, overleden voor 30 november 1737.
8 Gesina Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 27 maart 1734, begraven te Zwolle op 17 oktober 1800.
        Zij is getrouwd (R.K) te Zwolle op 25 februari 1759 met Gerrit Jans Zwakenberg, timmerman,
        gedoopt (R.K.) vermoedelijk te Wijhe  op 5 juli 1730, overleden tussen 6 juli 1798 en 1812,
        vermoedelijk zv. Jannes Lubberts en Gerritje Gerrits.
        Uit dit huwelijk:
        1 Clemens Zwakenberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 26 november.
        2 Janna Zwakenberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 7 juni 1761.
        3 Gerardus Joannes Zwakenberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 17 november 1763.
        4 Eberhardina Phillippina Zwakenberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 1 mei 1769.
        5 Hermannus Zwakenberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 1 juni 1772.
        6 Wilhelmus Zwakenberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 1 mei 1774.
        7 Gerardina Jansen Zwakenberg, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 6/7 januari 1777.
9 Sophia Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 10 augustus 1735, begraven te Zwolle op 12 februari 1805.
        Zij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 29 juni 1760 met Hendrik Tiding, weduwnaar van Helena Witlandt,
        schoenmaker, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 16 april 1725, begraven aldaar op 10 november 1767,
        zv. Jan Tidinck en Johanna Willems.
        Uit dit huwelijk:
        1 Helena Hendrica Tiding, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 25/27 april 1761.
        2 Egberdina Tiding, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 10 augustus 1762.
        3 Johanna Tiding, geboren te Zwolle op 25 september 1764.
        4 Clemens Tiding, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 27 november 1766.
10 Joanna Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 29 september 1736, overleden voor 16 mei 1739.
11 Lutgerus (Rutger) Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 30 november 1737,
        overleden te Duur (gemeente Olst) op 21 mei 1818.
        Hij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 8 december 1783 met Magtelt Lubberts Linthorst,
        begraven te Zwolle  op 25 oktober 1792.
        Zij (Magtelt Lubberts) is eerder getrouwd geweest met Johannes Rutgers Dollecamp,
        begraven te Zwolle op 10 maart 1783.
12 Joanna Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 16 mei 1739,
        overleden te Duur (gemeente Olst) op 27 juni 1812.
        Zij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 21 februari 1762 met Jan Egberts Nienboer alias Lugtenberg,
        gedoopt te Zwolle op 7 april 1719, overleden (aangegeven te Olst op 28 juni 1807), 
        zv. Egbert Henricks (Nijboer) en Janna Jansen Wissincsks.
        Uit dit huwelijk:
        1 Waander Logtenberg.
        2 Egtberdina Jans Lugtenberg, gedoopt te Olst (R.K.) op 17 november 1770.
        3 Egbert Lugtenberg, gedoopt (R.K.) te Olst op 21 oktober 1773.
        4 Hendrik Lugtenberg, gedoopt (R.K.) te Olst op 14 januari 1776.
        5 Joanna Joannis Egberts Lugtenberg, gedoopt (R.K.) te Olst op 8 april 1779.
        6 Hermannus Lugtenberg, gedoopt (R.K.) te Olst op 18 januari 1782.
13 Egberta Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 3 juli 1740, overleden voor 1749.
 
 
III-d
Derk Rietberg, gedoopt R.K.) te Zwolle op 8 oktober 1703, overleden voor 24 april 1765,
zv. Arent Rietberg (II-d) en Anna Maria Derks van der Linden.
Hij is getrouwd (ondertrouw Zwolle 15 april) te Windesheim op 7 mei 1724 met Johanna Schoorlemmer,
gedoopt (R.K.) te Zwolle op 25 juni 1704, begraven aldaar op 29 november 1776,
dv. Derk Jochems Schoorlemmer en Willemina Wassinck.
Uit dit huwelijk:
1 Arnoldus Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 27 januari 1726.
2 Anna Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 31 januari 1728.
3 Henrica Arnolda Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 10 januari 1730.
4 Margareta Rietberg, gedoopt (R.K.) op 12 november 1732, begraven te Zwolle op 2 maart 1779.
        Zij is getrouwd (R.K) te Zwolle op 29 oktober 1764 met Albert van Berkum, kruidenier,
        geboren te Wijhe, begraven te Zwolle op 26 maart 1792, zv. Gerrit van Berkum.
        Hij (Albert van Berkum) is hertrouwd te Zwolle op 29 oktober 1780 met Aaltje Splinter.
        Uit dit huwelijk (1):
        1 Derk Gerrit van Berkum, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 1 december 1765.
        2 Gerardus Henricus van Berkum, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 1 december 1765.
        3 Maria Johanna van Berkum, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 6/7 juni 1768.
 
 
III-e
Clemens Rietberg, tapper, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 10 mei 1698, begraven te Zwolle op 15 maart 1745,
zv. Jacob Mensen Rietberg (II-f) en Willemina van Hamel.
Hij is getrouwd (R.K.) te Zwolle op 3 juli 1720 met Engeltje Wassink,
begraven te Windesheim op 24 februari 1759, dv. Willem Wassink en Swaantje Teunissen.
Zij (Engeltje Wassink) was getrouwd te Zwolle op 30 december 1714 met Derck van der Weijde,
begraven te Zwolle op 20 september 1719.
Uit dit huwelijk:
1 Maria Geertruijd Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 22 november1721.
        Zij is getrouwd (ondertrouw 17 december 1740) te Zwolle op 9 januari 1741 en in de kerk (R.K.)
        op 11 januari 1741 met Warnerus Perriaan, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 8 oktober 1716,
        zv. Simon Perriaan en Johanna Hendricks.
        Uit dit huwelijk:
        1 Simon Petrus Perrian, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 24/26 september 1741.
        2 Simon Peter Perrian, gedoopt (R.K.) op 25 augustus 1742.
        3 Engelina Perrian, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 12 oktober 1743.
        4 Joanna Perrian, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 23 oktober 1744.
        5 Simon Petrus Perrian, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 5 november 1746.
        6 Engelina Perrian, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 26 november 1747.
2 Willemina Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 5 februari 1723.
3 Hendrina Rietberg, gedoopt (R.K.) te Zwolle op 6 mei 1725,
        begraven aldaar op 8 september 1747.
4 Joanna Rietberg, geboren/gedoopt (R.K.) te Zwolle op 15/16 juli 1727.