* Inleiding

* Rietberg in Nederland vr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

De familie (van Staa) Rietberg uit Kampen
 
 
De beschrijving van de geschiedenis van de familie (van Staa) Rietberg begint - voorlopig  - in Kampen met Hendrik Jan Rietberg. Waar Hendrik Jan precies vandaan komt is niet bekend.
Zo melden Van Dooren en Rientjes [de auteurs  van ondermeer het slotartikel 'Rietberg' in het tijdschrift De Nedelandsche Leeuw 122 (2005)] dat Hendrik Jan Rietberg, ruiter in het regiment cavalerie van de Graaf van Rechteren, mogelijk met attestatie van Breda in Kampen is gekomen voor juni 1774.
Het kan best zijn dat Hendrik Jan verwant is aan een familie Rietberg uit de buurt van het in Belgi gelegen plaatsje Poppel; maar hij kan ook afkomstig zijn uit bijvoorbeeld Zieuwent, gelegen in de Achterhoek.
 
In een verhaal, dat in deze familie uit Kampen rondgaat, is een familielid in het verleden bezig geweest met onderzoek naar de herkomst van zijn familie Rietberg.
Volgens het verhaal is de familie Rietberg van oorsprong een adellijke familie.
Maar door de Sint Elisabethvloed is het landgoed verdwenen en zodoende is de familie verarmd. Niet duidelijk is waar het landgoed gelegen moet hebben.
Ook gaat het verhaal dat oorspronkelijk de familienaam Van Staa Rietberg is geweest.
 
Om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke ligging van het weggespoelde landgoed heb ik bij Wikipedia gezocht naar gegevens over de Sint- Elisabethvloed:
 
De Sint Elisabethsvloed van 1404 was een watersnood die plaatsvond op of rond 19 november 1404, de naamdag van Sint- Elisabeth. Deze ramp wordt ook wel de Eerste Sint-Elisabethsvloed genoemd. De overstromingen vonden vooral plaats in Vlaanderen en Zeeland.
Het landverlies in Zeeuws-Vlaanderen en West-Vlaanderen bedroeg circa 3000 ha.
De Sint-Elisabethsvloed van 1421 was een watersnood die plaatsvond op of rond 19 november 1421, de naamdag van Sint-Elisabeth. Vermoedelijk werd de ramp veroorzaakt door een bijzonder zware noordwesterstorm, gevolgd door een zeer hoge stormvloed.
Van springvloed zoals bij de Watersnood van 1953 was toen geen sprake, maar het natte weer was er de oorzaak van dat het opperwater afkomstig van de rivieren nog zeer hoog stond. De dijkdoorbraken en overstromingen richtten in Zeeland en Holland grote verwoestingen aan, waarbij zeker tweeduizend mensen de dood vonden. Een hardnekkig misverstand wil dat de Biesbosch door deze stormvloed in n nacht is ontstaan. Bij deze vloed in de nacht van 19 op 20 november braken weliswaar de dijken van de toenmalige Groote of Hollandsche Waard, maar het duurde nog enige tientallen jaren voor het gehele gebied onder water stond en de Biesbosch met zijn kreken en riet vormde.
De derde Sint-Elisabethsvloed vond plaats van 18 op 19 november 1424, de naamdag van Sint Elisabeth. Hij trof vooral zuidwest-Nederland. Deze stormvloed had vooral effect op de wilskracht van veel mensen. Bij de tweede Sint-Elisabethsvloed van 1421 waren grote gebieden in zuidwest-Nederland onder water gelopen. Na deze stormvloed was men vol goede moed begonnen aan het herdijken van ondergelopen polders. Door de derde Sint-Elisabethsvloed werden veel van deze herstelwerkzaamheden ongedaan gemaakt.
Zo was de Groote of Hollandsche Waard na de tweede Sint-Elisabethsvloed eindelijk weer geheel bedijkt.
Als gevolg van de derde Sint-Elisabethsvloed werden deze herstelwerkzaamheden in een klap vernietigd. Daarna heeft men ook niet meer geprobeerd de Hollandse Waard te herstellen, en ontstond de Hollandse Biesbosch. Ook het land van Saeftinge had het zwaar te verduren onder deze stormvloed.
(bron: Wikipedia)
 
Gezien bovengenoemde gegevens over de St. Elisabethsvloed zou het landgoed in zuidwest-Nederland gelegen hebben, maar tot nu toe is hier geen bewijs voor geleverd.
Tussen  1424 en 1774 (zie: Hendrik Jan Rietberg -generatie I) liggen meer dan drie eeuwen waarin - tot nu toe -  geen enkel spoor wijst naar een relatie tussen de familie (Van Staa) Rietberg uit Kampen en een adellijk geslacht Rietberg van het weggespoelde landgoed.
 
Op internet heb ik - tot nu toe - tevergeefs gezocht naar informatie over een familie Van Staa Rietberg.
De naam Van Staa Rietberg is zeer waarschijnlijk ontstaan door het huwelijk van de weduwe van Hendrik Jan Rietberg met de weduwnaar Willem van Staa.
Voor zover bekend komt de naam slechts bij twee personen voor:
Johannes (van Staa) Rietberg (zie: II-a) en Hendrik van Staa Rietberg (zie II-b-1).
 
De geschiedenis van deze familie is wel verbonden met de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente.
Zo heeft het gezin van Hermanus Rietberg (zie II-b) een groot aantal jaren als kolonist in Frederiksoord doorgebracht. Hermanus Rietberg met zijn vrouw en kinderen Geertrui, Hendrik Willem en Jannetje (Jannegien) werden op 23 september 1825  in Frederiksoord ingeschreven. 
Meer gegevens over het verblijf betreffende dit gezin in Frederiksoord zijn te vinden op: www.mvwfrederiksoord.nl
 
 
Alhoewel deze genealogie met grote zorgvuldigheid is samengesteld  ..
Ook kunnen 'nieuwe' gegevens wijzigingen in deze genealogie veroorzaken.
Om reden van privacy zijn niet alle mij bekende gegevens gepubliceerd. Ook zijn er natuurlijk gegevens, die mij niet bekend zijn.
Aanvullingen en/of correcties zijn welkom.
 
 
 
 
Generatie I
Hendrik Jan Rietberg, mogelijk met attestatie van Breda in Kampen gekomen voor juni 1774,
ruiter in het regiment cavalerie van de Graaf van Rechteren, begraven te Kampen op 25 maart 1785.
Hij is, na een eerder huwelijk, getrouwd te Kampen op 24 april 1776 met de weduwe Jannegien van Rek,
overleden te Kampen op 1 juli 1824.
Zij hertrouwt op 18 december 1785 met Willem van Staa, weduwnaar van Kampen.
Uit dit huwelijk:
1 Gerregien Rietberg, gedoopt te Kampen op 6 juli 1777, overleden aldaar op 13 maart 1864.
         Zij is getrouwd te Kampen op 21 februari 1802 met Jan Mulder, j.m. van Oosterwolde,
         gedoopt te Kampen op 25 februari 1758, zv. Jurjen Mulder en Hendrika Smits.
2 Kind Rietberg, begraven te Kampen op 1 oktober 1778.
3 Kind Rietberg, begraven te Kampen op 30 april 1779.
4 Johannis Rietberg, gedoopt te Kampen op 3 oktober 1779.
5 Johannes Rietberg, gedoopt te Kampen op 19 september 1781, volgt onder II-a.
6 Harmannus Rietberg, gedoopt te Kampen op 21 maart 1784, volgt onder II-b.
 
 
Generatie II
II -a
Johannes (van Staa) Rietberg , wijnkopersknecht, tapper, timmermansknecht, stadskruier, justitiedienaar,
gedoopt te Kampen op 19 september 1781, overleden aldaar op 27 december 1853,
zv. Hendrik Jan Rietberg (I) en Jannegien van Rek.
Op 26 maart 1801 wordt hem het Grootburgerrecht van Kampen verleend.
Hij is getrouwd (1) te Kampen op 1 februari 1801 met Femmigje Cornelisse de Wilde, afkomstig uit IJsselmuiden,
overleden te Kampen op 18 mei 1828.
Uit dit huwelijk:
1 Cornelis Rietberg, timmerman, gedoopt te Kampen op 14 februari 1802, overleden aldaar op 8 mei 1860.
        Hij is getrouwd (1) te Kampen op 30 april 1835 met Lamberta Maria Fijnebuik, geboren te Hasselt
        op 13 februari 1805, overleden te Kampen op 8 mei 1839, d.v. Berend Fijnebuik en Jannigje van de Hoop.
        Hij is getrouwd (2) te Kampen op 30 april 1840 (en gescheiden te Zwolle op 24 november 1847;
        reden: kwaadwillige verlating door echtgenote) met Aaltien Vonk, geboren te Zwolle
        op 18 januari 1808, dv. Engelbertus Vonk en Maria van Coevorden.
        Hij is getrouwd (3) te IJsselmuiden op 22 januari 1848 met Janna Geertrui van Gelder,
        geboren te Kampen op 1 april 1807, dv. Jan Crissel van Gelder en Arnolda van Ommen.
2 Johanna Willemina Rietberg, geboren/gedoopt te Kampen op 15/17 maart 1805,
        overleden aldaar op 16 juli 1891.
        Zij is getrouwd te Kampen op 30 september 1830 met Abraham Jilink, loodgieter,
        gedoopt te Kampen op 15 januari 1809, zv. Jacob Jilink en Stientje Ambtmeijer.
        Uit dit huwelijk:
        1 Abraham Jilink, geboren te Kampen op 18 december 1832.
        2 Johannes Jilink, geboren te Kampen op 28 september 1834.
        3 Stijntje Jilink, geboren te Kampen op 27 april 1839.
        4 Jacoba Jilink, geboren te Kampen op 14 maart 1842.
3 Jannetje Hendrika Rietberg, geboren te Kampen op 3 december 1806, overleden aldaar op 7 oktober 1825.
4 Hermana Catharina Rietberg, geboren te Kampen op 1 september 1809, overleden aldaar op 16 juni 1862.
        Zij is getrouwd te Kampen op 2 november 1843 met Evert Everts, schoenmaker, geboren te Deventer
        op 26 november 1818, zv. Derk Everts en Janna Biezenbergs.
5 Doodgeboren zoon Rietberg, geboren te Kampen op 16 december 1812.
6 Hendrik Rietberg, geboren te Kampen op 18 januari 1815, volgt onder III-a.
7 Albartha (Bartha) Rietberg, geboren te Kampen op 19 augustus 1819.
        Zij is getrouwd (1) te Kampen op 5 september 1839 met Andries Looman, geboren te Deventer
        op 31 oktober 1812, overleden aldaar op 9 mei 1844, zv. Jan Loman en Gerritjen Kessener.
        Uit dit huwelijk:
        1 Levenloos geboren zoon Looman, geboren op 31 december 1841.
        2 Gerrit Jan Looman, geboren te Deventer ca. 1843.
        Zij is getrouwd (2) te Kampen op 5 november 1846 met Cornelis de Brieder, geboren te Utrecht
        op 19 november 1822, overleden te Arnhem op 10 augustus 1881,
        zv. Cornelis de Brieder en Anna Catharina Hoogen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Cornelis de Brieder, geboren te Amsterdam ca. 1848.
        De weduwnaar Cornelis de Brieder hertrouwt in 1866 met Adriana Gertrudis Theresia Huberta Bolsius.
8 Jan Rietberg, geboren te Kampen op 28 februari 1823,
        overleden aldaar op 31 augustus 1825.
 
Hij (Johannes Rietberg) is getrouwd (2) te Kampen op 31 juli 1828 met de weduwe Berendina van Oosten,
gedoopt te Kampen op 24 april 1774, overleden aldaar op 6 april 1858,
dv. Albert van Oosten en Cornelia van der Vegt.
 
 
II-b
Hermanus Rietberg, koster, gedoopt te Kampen op 21 maart 1784, overleden aldaar op 22 augustus 1874,
zv. Hendrik Rietberg (I) en Jannegien van Rek.
Hij is  getrouwd te Kampen (ondertrouw, 11 juli) op 27 juli 1806 met de weduwe Catharina Storm (Strm),
geboren/gedoopt te Kampen 22/30 november 1777, overleden 30 maart 1852 te Frederiksoord,
dv. Johannis Storm en Geertruij Dekker.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik van Staa Rietberg, geboren/gedoopt te Kampen op 10/15 maart 1807.
2 Geertruij Rietberg, geboren/gedoopt te Kampen op 16 juni / 3 juli 1808,
        overleden te Helledoorn op 7 januari 1885.
        Zij is getrouwd te Vledder op 18 januari 1833 met Roelof Arends Klijman (Kleinman),
        gedoopt te Steenwijk op 10 juni 1792, overleden te Veenhuizen op 13 maart 1849,
        zv. Arend Oyen Klijman en Trijntje Hannen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hermanna Catharina Klijman, geboren te Vledder op 12 augustus 1834.
        2 Trijntjen Kleiman, geboren te Vledder op 10 december 1836.
        3 Jannigjee Kleinman, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 19 juli 1839.
        4 Arend Kleinman, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 17 juni 1841.
        5 Gerrigje Kleinman, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 31 maart 1844.
        6 Hermana Kleinman, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 7 mei 1846.
3 Hendrik Willem Rietberg , geboren te Kampen op 30 mei 1813, volgt onder III-b.
4 Jannegien (Jannetje) Rietberg, geboren te Kampen op 19 maart 1817,
        overleden in de Kerkbuurt (Steenwijkerwold) op 22 september 1864.
        Zij is getrouwd te Vledder op 30 september 1842 met Meine Hendriks Bijker,
        geboren te Steenwijkerwold op 1 augustus 1823, overleden Steenwijkerwold op 18 juli 1861,
        zv. Hendrik Annen Bijker en Marrigjen Arends Bijker.
        Uit dit huwelijk:
        1 Mergje Bijker, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 11 oktober 1843.
        2 Hermanus Bijker, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 24 augustus 1845.
        3 Herman  Bijker, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 7 mei 1846.
        4 Hendrikje Bijker, geboren te Steenwijkerwold op 18 januari 1849.
        5 Catharina Bijker, geboren te Steenwijkerwold op 21 juni 1852.
        6 Arend Bijker, geboren te Steenwijkerwold op 25 augustus 1855.
        7 Hendrik Willem Bijker, geboren te Steenwijkerwold op 15 januari 1859.
 
 
Generatie III
III -a
Hendrik Rietberg, matroos, metselaar en wisselwachter, geboren te Kampen op 18 januari 1815,
overleden aldaar op 3 januari 1893, zv. Johannes van Staa Rietberg (II-a) en Fennigje de Wilde.
Hij is getrouwd te Kampen op 25 juli 1844 met Johanna Catharina Bosch, geboren te Hattem op 18 januari 1822,
overleden te Kampen op 14 december 1875, dv. Albert Klaas Bosch en Berendje Gerrits Boerdijk.
Uit dit huwelijk:
1 Jannes Rietberg, geboren te Hattem op 21 maart 1844, overleden te Kampen op 4 maart 1848.
2 Cornelis Rietberg, geboren te Kampen op 27 maart 1846, volgt onder IV.
3 Johannes Rietberg, geboren te Kampen op 30 september 1848, overleden aldaar op 10 september 1849.
4 Johannes Albertus Rietberg, geboren te Kampen op 30 september 1848, overleden aldaar op 17 april 1851.
 
 
III-b
Hendrik Willem Rietberg, zaadmeter, stoker (1864), fabrieksarbeider (1872),
geboren te Kampen op 30 mei 1813, overleden aldaar op 23 februari 1888,
zv. Hermanus Rietberg (II-b) en Catharina Storm.
Hij is getrouwd (1) te Vledder op 19 november 1837 met Harmina Bodenstaf,
geboren te Oosterbeek op 28 juli 1811, overleden te Kampen op 29 september 1855,
dv. Johannes Hendriks Bodenstaf en Geertruida Janssen.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes Henderikus Rietberg, arbeider, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 3 februari 1838,
       ongehuwd, overleden te Kampen op 25 januari 1893.
2 Hermanus Rietberg, geboren te Veenhuizen (Norg) op 10 september 1840,
        overleden te Kampen op 19 januari 1847.
3 Kathariena Rietberg, geboren te Nijensleek (Vledder) op 30 januari 1843,
        overleden te Hellendoorn op 1 april 1888.
        Zij is getrouwd  te Hellendoorn op 11 januari 1879 met Mannes Poelakker, geboren te Rijssen
        op 25 september 1846, overleden te Nijverdal (gem. Hellendoorn) op 13 juli 1894,
        zv. Hendrikus Poelakker en Gerridina Harmsel.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrik Willem Poelakker, geboren te Hellendoorn op 22 november 1880.
        2 Hendrikus Poelakker, geboren te Hellendoorn 14 maart 1883.
        3 Gerrit Poelakker, geboren te Hellendoorn op 2 september 1887.
4 Geertrui Rietberg, geboren te Kampen op 12 januari 1846.
        Zij is getrouwd te Ilpendam op 6 juli 1875 met Johann(es) Lodewijk Muller, geboren te Amsterdam
        circa 1845, overleden te Baarn op 6 januari 1936,
        zv. Charles Henri Muller en Anna Catharina Beudeker.
        Kinderen:
        1 Alida Catharina Rietberg, geboren te Hellendoorn op 8 april 1872. Gecht bij het huwelijk in 1875.
        2 Johanna Louise Muller, geboren te Ilpendam ca. 1876.      
        3 Charles Henri Muller, geboren te Amsterdam circa 1881.
        4 Johann Lodewijk Muller, geboren te Amsterdam circa 1883.
        5 Herman Muller, geboren te Amsterdam circa 1885.
        6 Anna Geertruida Muller, geboren te Watergraafsmeer circa 1888.
5 Harmina Rietberg, geboren te Kampen op 15 oktober 1850.
        Zij is getrouwd te Hellendoorn op 28 september 1872 met Samuel Steets, timmerman,
        geboren te Helledoorn 18 augustus 1847, zv. Jan Jurien Steets en Derika Jeanetta van Duuren.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan Jurien Steets, geboren te Hellendoorn in 1875.
        2 Jan Jurien Steets, geboren te Hellendoorn in 1876.
        3 Johannes Steets, geboren te Dordrecht circa 1885.
        4 Derika Jeanetta Steets, geboren te Amsterdam circa 1888.
        5 Johan Lodewijk Steets, geboren te Amsterdam op 11 januari 1893.
        6 Herman Steets, geboren te Amsterdam ca. 1896.
6 Hermanus Rietberg, geboren te Kampen op 12 september 1853, overleden aldaar op 28 september 1855.
 
Hij (Hendrik Willem Rietberg) is getrouwd (2) te Kampen op 10 juli 1856
(vonnis echtscheiding rechtbank Assen op 19 oktober 1863) met Gezina Berendina Meijberg,
geboren te Kampen op 16 november 1822, dv. Jan Willem Meijberg en Willemina Baron.
Hij is getrouwd (3) te Kampen op 17 oktober 1864 met Alida Tammerijn, geboren te Schiedam circa 1826,
dv. Willem Tammerijn en Dirkje Snitselaar.
Uit dit huwelijk:
1 Doodgeboren zoon Rietberg, geboren te Veenhuizen (Norg) op 13 juli 1866.
 
 
 
Generatie IV
Cornelis Rietberg, timmerman, geboren te Kampen op 27 maart 1846,
overleden aldaar op 28 mei 1902, zv. Hendrik Rietberg (III-a) en Johanna Catharina Bosch.
Hij is getrouwd te Kampen op 7 mei 1869 met Zwiertje (Zwaantje) van der Weerd,
geboren te Kampen op 3 september 1843, overleden aldaar op 31 januari 1922,
dv. Lubbert Zwiers van der Weerd en Jennigje Berends Voerman.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Johannes Rietberg, timmerman, geboren te Kampen op 27 oktober 1869,
        Hij is getrouwd te Amsterdam op 1 juni 1904 met Johanna Maria van Grafhorst
        (weduwe van Henricus Reijnders), geboren te Zwolle op 22 december 1866.
2 Lubbertus Rietberg, geboren te Kampen op 1 april 1872, volgt onder V.
3 Johan Rietberg, geboren te Kampen op 12 juni 1874, overleden te Kampen op 10 januari 1875.
4 Johan Rietberg, geboren te Kampen op 27 november 1876, overleden te Kampen op 16 juli 1877.
 
 
Generatie V
Lubbertus Rietberg, schilder, geboren te Kampen op 1 april 1872, overleden aldaar op 14 juli 1967,
zv. Cornelis Rietberg (IV) en Zwietje van der Weerd.
Hij is getrouwd te Kampen op 2 mei 1895 met Johanna Geertruida Galleus, geboren te Kampen
op 19 februari 1873, overleden aldaar op 1 oktober 1948, dv. Berend Jan Galleus en Aaltje te Dam.
Uit dit huwelijk:
1 Zwiertje Rietberg, geboren te Kampen op 5 november 1895.
        Zij is getrouwd te Alkmaar op 8 november 1915 (gescheiden op 7 juli 1938) met Berend van 't Veen,
        geboren te Kampen 29 december 1894, zv. Klaas van 't Veen en Femmigje Held.
2 Berend Jan Rietberg, geboren te Kampen op 26 januari 1898, volgt onder VI-a.
3 Aaltje Rietberg, geboren te Kampen op 6 april 1900.
        Zij is getrouwd te Kampen op 29 maart 1917 met Jan Voerman, geboren te Kampen
        op 29 augustus 1890, zv. Gerrit Voerman en Hendrikje van Veen.
4 Cornelis Rietberg, geboren te Kampen op 6 januari 1903, volgt onder VI-b.
5 Hendrik Rietberg, geboren te Kampen op 29 mei 1905, volgt onder VI-c.
6 Hendrika Catharina Rietberg, verpleegster, geboren te Kampen op 8 december 1907,
        overleden te Hengelo (Ov.) op 30 juni 1995.
        Zij is getrouwd te Kampen op 8 juni 1933 met Harm Hendrik Schipper.
7 Fredrik Rietberg, geboren te Kampen op 16 mei 1915, volgt onder VI-d.
 
 
Generatie VI
VI-a
Berend Jan Rietberg, sigarenmaker, sigarenfabrikant, geboren te Kampen op 26 januari 1898,
overleden te Kampen op 9 april 1966, zv. Lubbertus Rietberg (V) en Johanna Geertruida Galleus.
Hij is getrouwd te Kampen op 26 augustus 1920 met Johanna Maria van der Meulen,
geboren te Kampen op 22 september 1901, overleden aldaar op 22 oktober 1960,
dv. Dries Hendrik van der Meulen en Catharina Blom.
Uit dit huwelijk:
1 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Kampen op 16 november 1920.
2 Lubbertus Rietberg, geboren te Kampen op 13 januari 1923, volgt onder VII-a.
3 Johanna Rietberg.
4 Dries Hendrik Rietberg, geboren te Kampen circa 1928,   volgt onder VII-b.
5 Cornelis Rietberg, geboren te Kampen op 31 januari 1934, volgt onder VII-c
 
 
VI-b
Cornelis Rietberg, sigarenmaker, sigarenfabrikant, schilder, geboren te Kampen op 6 januari 1903, 
zv. Lubbertus Rietberg (V) en Johanna Geertruida Galleus.
Hij is getrouwd te Kampen op 27 september 1923 met Aleida Grootjen, geboren te Kampen op 7 juli 1902,
dv. Johannes Grootjen en Aleida Koridon.
Uit dit huwelijk:
1 Lubbertus Rietberg.
2 Johannes Rietberg.
3 Johanna Rietberg, geboren te Kampen op 13 maart 1928, overleden te Breda op 5 februari 2012.
        Zij is getrouwd met Albert Karel, overleden.
       
 
 
VI-c
Hendrik Johannes Rietberg, sigarenmaker, schilder, geboren te Kampen op 29 mei 1905, 
zv. Lubbertus Rietberg (V) en Johanna Geertruida Galleus.
Hij is getrouwd te Kampen op 28 oktober 1926 met Gerrigje Wijmer, geboren te Amsterdam op 10 oktober 1904,
dv. Joseph Casper Wijmer en Aaltje Dekker.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Rietberg.
2 Joseph Casper Rietberg,         volgt onder VII-d.
3 Hendrik Rietberg,                   volgt onder VII-e.
 
 
VI-d
Fredrik Rietberg, boekhouder, antiquair, geboren te Kampen op 16 mei 1915, overleden aldaar
op 21 oktober 1979, zv. Lubbertus Rietberg (V) en Johanna Geertruida Galleus.
Hij is getrouwd te Naaldwijk in 1943 met Sophia Adriana Torn, geboren te Loosduinen op 8 mei 1909,
overleden te Bosch en Duin op 8 juni 2010, dv. Christianus Torn en Anna Clazina van der Kooy.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Geertruida Rietberg.
        Zij is getrouwd met Henk Willy Ruesink.
        Uit dit huwelijk:
        1 Peter Christiaan Frederik Ruesink.
        2 Frank Alexander Johan Ruesink.
2 Anna Clazina Rietberg, geboren te Kampen op 17 augustus 1946, overleden aldaar op 27 februari 2010.
        Zij is getrouwd te Kampen in 1971 met Barend Albertus Flentge.
        Uit dit huwelijk:
        1 Frederik Michiel Flentge.
        2 Jeroen Adriaan Flentge.
 
 
 
Generatie VII
VI-a
Lubbertus Rietberg, geboren te Kampen op 13 januari 1923, overleden aldaar op 25 mei 1999, zv.
Berend Jan Rietberg (VI-a) en Johanna Maria van der Meulen.
Hij is getrouwd met J.C. Langefeld.
Uit dit huwelijk:
1 Robert Rietberg,              volgt onder VIII-a.
2 Ben Rietberg.
 
VI-b
Dries Hendrik Rietberg (Henk), geboren te Kampen circa 1928, overleden aldaar op 16 december 2009,
zv. Berend Jan Rietberg (VI-a) en Johanna Maria van der Meulen.
Hij is getrouw (1) met Egbertje Junte, geboren circa 1928, overleden te Kampen op 27 oktober 1970.
Hij is getrouwd (2) met Gerritdina Gijsbertha Karel (Dinie).
Uit dit huwelijk:
1 Joke Rietberg.
        Zij is getrouwd met Ad.
2 Jaap Rietberg.
        Hij is getrouwd met Anneke.
3 Bennie Rietberg.
        Hij is getrouwd met Helen.
4 Jan Rietberg.
        Hij is getrouwd met Anneke.
5 Ina Rietberg.
        Zij is getrouwd met Wim.
 
VII-c
Cornelis Rietberg, geboren te Kampen op 31 januari 1956, overleden in 2006,
zv. Berend Jan Rietberg VI-a) en Johanna Maria van der Meulen.
Hij is getrouwd op 30 augustus 1956 met Jansje Weertmeester.
Uit dit huwelijk:
1 Berend Jan Rietberg,                 volgt onder VIII-b.
2 Aafina Maria (Marina) Rietberg.
 
VII-d
Joseph Casper Rietberg, zv. Hendrik Johannes Rietberg (VI-c) en Gerrigje Wijmer.
Hij is getrouwd met Lena Veth, geboren te Sliedrecht op 13 mei 1936,overleden aldaar op 27 februari 2007,
dv. Pieter Veth en Willemina de Groot.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Johannes Rietberg,         volgt onder VIII-c.
2 Pieter Jan Rietberg,                    volgt onder VIII-d.
 
VII-e
Hendrik Johannes Rietberg, zv. Hendrik Johannes Rietberg (VI-c) en Gerrigje Wijmer.
Hij is getrouwd met Margriet Donker.
Uit dit huwelijk:
1 Diana Rietberg.
2 Angela Rietberg.
 
 
 
Generatie VIII
VIII-a
Robert Rietberg.
Hij is getrouwd met J. Spaansen.
Uit dit huwelijk:
1 Robin Rietberg.
2 Joyce Rietberg.
 
VIII-b
Berend Jan (Berry) Rietberg, zv. Cornelis Rietberg (VII-c) en Jansje Weertmeester.
Hij is getrouwd (en gescheiden) met Els Hofwegen.
Uit dit huwelijk:
1 Jeannine Rietberg.
        1 dochter Maureen Rietberg.
2 Rianne Rietberg.
3 Remco Rietberg.
4 Marille Rietberg, geboren op 9 oktober 1985 en overleden op 12 april 1986.
 
VIII-c
Hendrik Johannes Rietberg, zv. Joseph Casper Rietberg (VII-a) en Lena Veth.
Hij is getrouwd met Petra Redelijkheid.
Uit dit huwelijk:
1 Anouk Rietberg.
 
VIII-d
Pieter Jan Rietberg, zv. Joseph Casper Rietberg (VII-a) en Lena Veth.
Hij is getrouwd met Catharina Yvonne Versteeg.
Uit dit huwelijk:
1 Cynthia Rietberg.
2 Felicia Rietberg.