* Inleiding

* Rietberg in Nederland vóór 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

De (familie)naam Rietberg in Nederland voor ca. 1600
 
Voor circa 1600 komt de (familie)naam Rietberg in diverse akten voor in Nederland.
Het betreft zowel leden van de grafelijke familie Rietberg als andere personen Rietberg.
 
Albergen (bij Almelo)
 
 
Angerlo (bij Doesburg)
In 'Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht'  (deel 71) komt in het artikel 'Verkoop van roerend kerkegoed te Angerlo' de naam Jan Rietberch voor (1603).
Bij een onderzoek in het Stadsarchief van Doesburg naar deze Jan Rietberch kwam ik tegen een Derk Rietberg, gehuwd met Berntgen, en  hun drie kinderen Gerrit, Jan en Gertgen. Het gezin wordt genoemd in een akte van 18 maart 1586 waarin wordt vermeld dat genoemde Derk Rietberg is doodgeslagen door Willem van Enck.
Meer gegevens betreffende deze Rietbergs heb ik niet aangetroffen in Doesburg.
Of genoemde Jan Rietberch een zoon is van Derk Rietberg is niet duidelijk.
 
 
Borculo
In 'Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht' (deel 1)  komen de namen van Hendrich Rietbergh en Elske Roiters voor in verband met de stichting van een vicarie in de kerk van Borculo in 1526.
 
 
Deventer
In 'Het Kapittel van Lebuinus in Deventer: nalatenschap  van immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving', J.R.M. Magdelijns e.a., Nieuwengein, 1996, worden de proosten van het Deventer kapittel opgesomd; waaronder Koenraad van Rietberg (1484-1500), bisschop van Osnabrück.
 
In 'Repertorium op de leenregister van de leen- en hofhorige goederen van de Proosdij van St. Lebuinus  te Deventer 1408-1809', A.J.Mensema, Zwolle 1981, wordt opgesomd in deel II  (Zwollerkerspel en Spoolde) onder no. 435 "Den tienden te Spoelde mit sijnen toebehoren, gelegen in Swolrekerspel toe Spoelde" op 17 juni 1613:  "Geert de Baeck, als hulder van Zweene van Besten, vrouw van Herman Rietberch, gelijk eertijds wijlen Jan Wayers en zijn vrouw Merrie van Besten" .
In 'De stadsrekeningen van Deventer'  komt de naam Oelric ten Rietberge voor in deel V (1420-1428) en in deel IV (1435-1440).
 
 
Putten
Pastoor Jan van Rethbergh wordt genoemd in 'Het archief van de kelnerij van Putten' in de jaren 1492, 1493, 1495 en 1500. Hij werkte hier in een onrustige tijd. 
Volgens G.A. Schouten in 'De kelnerij van Putten', een uitgave uit 1909, werden Putten en omliggende dorpen omstreeks 1494 binnen vier jaar tweemaal platgebrand; in 1502 werd wederom alles tot de grond toe verwoest en in 1517 eveneens.
Of Jan van Rethbergh tot de adelijke familie Rietberg behoort, is (nog) niet bekend.
 
 
Zutphen
In 'Oud-Archief Zutphen' bevindt zich een regestenlijst van brieven (2 delen).
In de regesten 1355, 1358 en 1367  wordt  de graaf van Rietberg (Retberge) genoemd in een briefwisseling tussen de stad Zutphen en de hertog en wordt verwezen  naar de bisschop van Münster.
In 'Inventaris van het archief van de Sint Anthony Grote Broederschap 1451-1934',
R. Wartena (Zutphen 1976) wordt genoemd: Ermgairt, gravin toe Ritberge, kelnerse.
 
 
Zwolle
In 'Zwolse Regesten 1476-1490'; drs. F.C.Berkenvelder,Zwolle, 1994:
Rietberg(Redberghe,Retberch,Retberge), Conraet van (Diepholt) van (den), bisschop van Osnabrück en proost van het kapittel te Deventer; no. 3070, 3307, 3330 en 3379.
In naam van Conraet van Retberch worden bepaalde akten opgemaakt.
In 'Jaarrekening Zwolle, 1404', wordt een Ghert ten Reetberghe genoemd.
In 'Schattingregister van Salland 1520',  A.J.Mensema, Zwolle 1994, komt de naam van Gheryt ten Rietbarch  voor.