* Inleiding

* Rietberg in Nederland vr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

Holten
 
"Het erf 'Rietberg', in het dialect 'Reetbarg', ligt in de streek de 'Zuurberg', in de buurschap Beuseberg. Het huidige adres is Julekesweg 1 en het pand doet momenteel dienst als woonhuis. Tot circa 1990 deed het nog dienst als landbouw/veehouderij bedrijf en de laatste boer was Gerard Landeweerd. Na diens verhuizing naar het bejaardencentrum is de boerderij verkocht.
Naast het 'boerderij' zijn, was erve 'Rietberg' ook bekend als kampeerboerderij voor groepen van jeugdverenigingen en verder was 'de bolle' (stier) van Rietberg alom bekend.
 
Van oorsprong is erve 'Rietberg' een katerstede. De vroegste vermelding van die naam is op 19-04-1737 (doopboek Holten). Het erf is gesticht door Willem Jansen Dijsselenplas (later Rietberg), die eerst bouwman is op zijn ouderhuis in de buurschap Neerdorp, maar waarschijnlijk ca. 1735 een nieuwe boerderij sticht in de Beuseberg. Waarom deze boerderij de naam 'Rietberg' krijgt is een gissing. Het ligt aan de voet van de Zuurberg en mogelijk was hier vroeger riet?
Nadien wonen er 2 generaties nazaten van Willem op 'Rietberg'. De laatste nazaat is de ongehuwde kleinzoon Willem Rietberg, die in 1800 aldaar 6 koeien bezit (een redelijk grote boerderij naar toenmalige begrippen).
In 1810 komt Willem zijn neef met zijn jonge bruid Jenneken Bolders, bij hem inwonen. Deze neef heet Mannes Bosschers (geboren op erve 'Bosschers' in het Dorp). Mannes Bosschers laat op 25-01-1812 registreren dat hij voor zichzelf en zijn zoon Jan Willem de familienaam Rietberg aanneemt".
 
"Door het huwelijk van Gerard Landeweerd met Aaltjen Rietberg is de familienaam Landeweerd op erve 'Rietberg' gekomen".
Bovenstaande gegevens heb ik in 1998 ontvangen van de heer H. Koopman, voorzitter van  "Oudheidkamer Hoolt'n".
 
De geschiedenis van de boerderij en zijn bewoners is in 1999 uitvoerig beschreven door Henk Landeweerd in "Drie eeuwen Rietberg. Het verhaal van een boerderij en zijn bewoners".
 
 
Behalve bovengenoemde boerderij 'Rietberg' zijn er in deze omgeving meer boerderijen die de naam "Rietberg' dragen. Maar de beschreven boerderij is de oudste huisplaats van die naam en hier is ook de familienaam Rietberg in Holten en omgeving uit ontstaan. In de loop van de tijd zijn door naamdragers Rietberg ook andere boerderijen gesticht die onder de naam 'Rietberg' worden aangeduid.